Contactgegevens

Amira Children
Langerakbaan 145
3544 PE Utrecht
Tel. 030-241 67 27
Fax. 030-241 67 37
info@amirachildren.nl

Problemen kinderopvangtoeslag overdreven

10-10-2014

De berichten vanuit de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag zijn alarmerend. Eén op de drie ouderparen moet kinderopvangtoeslag terugbetalen, gemiddeld 2500 euro per huishouden met uitschieters tot boven een ton. De Belastingdienst nam  onlangs 205 extra inspecteurs aan om fraude met toeslagen te onderzoeken. Maar volgens Adviesbureau Buitenhek is het beeld in werkelijkheid veel genuanceerder.
'Problemen kinderopvangtoeslag overdreven'
Foto: ANP

Medewerkers van het bureau doken in de halfjaarsrapportage van de Belastingdienst en concluderen dat staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de problemen met de kinderopvangtoeslag over één kam scheert. Zijn de problemen met kinderopvangtoeslag werkelijk zo groot als hij beweert? Ja er zijn problemen, zeggen de onderzoekers van Buitenhek, maar 90 procent van de teveel uitbetaalde kinderopvangtoeslag komt voor rekening van 1 procent van alle ontvangers.

De belastingdienst zet 205 extra controleurs en ICT-specialisten in om  de ten onrechte ontvangen kinderopvangtoeslag en andere toeslagen terug te vorderen. Hiervoor is 25 miljoen euro beschikbaar gekomen om de extra controleurs te kunnen  betalen. Lees meer

Terugvordering of nabetaling

Hoe zit dat precies? Wat Wiebes niet meldt, is dat er over 2011 en 2012 meer kinderopvangtoeslag moet worden nabetaald aan ouders dan teruggevorderd. In 2011 wordt er van 36 procent van de ouders teruggevorderd en krijgt 46 procent juist extra toeslag uitgekeerd. 19 procent van de ouders ontving het juiste bedrag. Duik je nog verder de bedragen in, dan zie je dat ruim 85 procent van de terugvorderingen minder dan 1000 euro bedraagt. In 2012 is dit zelfs 97 procent.

Minder dramatisch

Volgens de onderzoekers van Bureau Buitenhek heeft de Belastingdienst gelijk als ze zeggen dat het terugvorderen van kinderopvangtoeslag ‘dagelijkse kost is’, maar dit probleem doet zich voor bij 1 procent van de toeslagontvangers. ‘Dat plaatst het probleem wel in een veel minder dramatisch perspectief dan tot nu toe is geschetst’ aldus de analyse. Opvallend is ook dat de Belastingdienst al grote stappen vooruit heeft gezet. In 2011 ontving 14 procent van de ouders nog een terugvordering, in 2012 was dit nog maar 3 procent.

Hoge bedragen

Buitenhek bekeek hoe het kan dat het gemiddelde bedrag per ouderpaar zo hoog is: 2500 euro. Dat bedrag blijkt te worden beïnvloed doordat 1 procent van de aanvragers (in totaal 2.343 van de aanvragers op een totaal van 211.000) gemiddeld 81.139 euro teveel aan kinderopvangtoeslag heeft ontvangen. In 2011 was dit verschil minder extreem: 5 procent van alle aanvragers ontving meer dan 15 duizend teveel kinderopvangtoeslag. Volgens Buitenhek is de kinderopvangtoeslagregeling ook wel erg gedetailleerd. Omdat er 69 verschillende inkomensklassen zijn met elk een andere toeslagpercentage, leidt een kleine wijziging in het inkomen al tot een terugvordering of een nabetaling van kinderopvangtoeslag.

Efficiënter?

De analyse van Buitenhek is duidelijk: de huidige uitvoering van de kinderopvangtoeslagregeling is verre van efficiënt. Meer dan 80 procent van vaststellingen in 2011 leidde tot een vervolgactie voor de Belastingdienst en de ouders. Dat er iets moet veranderen, is duidelijk. Maar Buitenhek denkt niet dat de problemen minder worden als de kinderopvangtoeslag voortaan naar kinderopvangorganisaties wordt overgemaakt in plaats van naar ouders. Ouders blijven immers verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van mutaties in inkomen of andere wijzigingen.

Minder inkomensklassen

Het adviesbureau heeft twee voorstellen hoe de kinderopvangtoeslagregeling wel efficiënter kan worden. Als je de terugvorderingen en de nabetalingen die lager dan 100 euro zijn afschaft, scheelt dat ruim een kwart van alle vervolgacties met de bijbehorende administratieve werkzaamheden en kosten. Een andere optie is om het aantal inkomensklassen te halveren van 69 naar 35. Daardoor zal een variatie in inkomen gedurende het jaar minder snel leiden tot een hogere of lagere toeslagaanspraak.

© 2020 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar