Contactgegevens

Amira Children
Langerakbaan 145
3544 PE Utrecht
Tel. 030-241 67 27
Fax. 030-241 67 37
info@amirachildren.nl

Wat doet gastouderbureau Amira Children?

We zijn ons bewust van de bijzondere positie die we als gastouderbureau hebben. Ouders stellen dan ook wel eens de vraag; Wat doet een gastouderbureau? Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorgen toe. Wij dragen bij aan hun ontwikkeling en geluk. Met het uit handen nemen van zorg stellen wij ouders ook in de gelegenheid om te werken of te studeren. Zo spelen we een rol in het dagelijkse leven van zowel kinderen als ouders. En bij alles wat we doen zorgen we ervoor dat het kwaliteit, vertrouwen, flexibiliteit en professionaliteit uitstraalt.

De gastouderbemiddeling en -begeleiding van gastouderbureau Amira Children kenmerkt zich door persoonlijke dienstverlening op maat. U krijgt een persoonlijke consulent die u begeleidt. Gastouderbureau Amira Children streeft ernaar om samen met u zo spoedig mogelijk de meest passende opvang te vinden voor uw kind. Hierna verzorgen wij voor u de begeleiding, ondersteuning en de financiële afhandeling.

Onze slogan luid daarom ook: Geïnspireerd door ouders… verwezenlijkt voor kinderen.


Visie

Het doel van gastouderbureau Amira Children is kinderen opvangen in een veilige, passende en gezonde omgeving waarbij een optimale ontwikkeling centraal staat.
Gastouderbureau Amira Children heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de uitgangspunten en visie van gastouderbureau Amira Children worden beschreven. Gastouders en vraagouders kunnen hier op terugvallen. Tevens word de manier waarop gastouderbureau Amira Children de kwaliteit van de kinderopvang bewaakt en de voorwaarden die gastouderbureau Amira Children schept om tot kwalitatief goede kinderopvang te komen, toegelicht.


Passend

De koppeling tussen vraagouder en gastouder wordt gemaakt op basis van maatwerk en niet op basis van vraag en aanbod. Het mag niet zo zijn dat een kind in een gastgezin geplaatst wordt omdat daar toevallig nog plaats is. Gastouderbureau Amira Children weegt zorgvuldig af welke vraag- en gastouders gekoppeld kunnen worden.


Veilig en gezond

Gastouderopvang vindt plaats in de woning van de gastouder of in de woning van de vraagouder zelf. De tuin hoort hier ook bij. Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen is de gastouder verantwoordelijk voor een veilige, schone en gezonde opvangomgeving. De gastouder heeft hierin een voorbeeldfunctie, want haar/zijn gedrag bepaalt mede hoe een kind omgaat met zaken als hygiëne en veiligheid.
Een kind heeft recht op voldoende verantwoord eten en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Afstemming van voeding en verzorging vindt dan ook altijd in samenspraak met de vraagouders plaats. Het huis waarin kinderen worden opgevangen, wordt door gastouderbureau Amira Children aan de hand van de risico-inventarisatielijsten gecontroleerd op veiligheid, hygiëne en gezondheid. Indien nodig worden er plekken in het huis veranderd of aangepast.

Bij ‘gezond’ denkt gastouderbureau Amira Children in eerste instantie aan persoonlijke hygiëne, gezonde voeding en een schoon huis. Daarnaast is er ook aandacht voor een gezonde samenwerking. Hiermee wordt bedoeld dat een gastouder, een kind en/of vraagouder zich niet teveel hoeven aan te passen aan de ander.

Hoe groter de verschillen tussen het gezin van de vraagouder en de gastouder, des te moeilijker is het voor een kind om zich in het gastgezin thuis te voelen. Vaak zijn verschillen in taal, opvattingen en normen en waarden wel te overbruggen, maar zowel het kind als de gastouder moet daarin wel zichzelf kunnen blijven. Is dit niet het geval dan wordt er een heel onnatuurlijke situatie gecreëerd, die op den duur geen stand zal houden.


In het kort zorgt Amira Children voor

 • Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder.
 • Minimaal twee keer per jaar een bezoek van de consulent aan de opvanglocatie.
 • Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.
 • Periodieke evaluatie van de opvang met de consulent en de gastouder.
 • Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht heeft in uw opvangkosten.
 • Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.
 • informatie over een veilige en gezonde omgeving voor de opvang
 • Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.
 • begeleiding bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
 • een berekening van uw netto kosten
 • Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (EHBO certificaat, legitimatiebewijs, VOG, diploma’s).
 • Indien uw eigen gastouder verhinderd is door vakantie of ziekte, dan helpen wij u met het vinden van een vervangende gastouder.
 • Indien nodig, verzorging van inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 • Scholing en bijscholing van uw gastouder.
 • Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.
 • bemiddeling in de meest flexibele vorm van kinderopvang
 • het bewaken van de kwaliteit
 • advies en begeleiding voor gast- en vraagouders
 • relevante informatie over landelijke ontwikkelingen (wetgeving)
 • een berekening van de (netto) verdiensten voor de gastouder
 • fiscaal advies

Gastouderbureau Amira Children is dus niet slechts een bemiddelingsinstantie, maar zorgt er ook voor dat aan alle wettelijke kwaliteitseisen tijdens de opvang voldaan wordt. Deze kwaliteitseisen omvatten o.a. de kwaliteitseisen van de gastouders handhaven, veiligheid en gezondheid van de opvanglocatie, de leeftijds- en persoonlijkheidsgerichte opvoeding in overeenstemming met de wensen en de culturele achtergrond van de vraagouders. 

Wilt u ook weten wat Amira Children voor u kan betekenen?

Schrijf u nu hier in.

 

 

 

 

© 2021 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar