Contactgegevens

Amira Children
Langerakbaan 145
3544 PE Utrecht
Tel. 030-241 67 27
Fax. 030-241 67 37
info@amirachildren.nl

Gastouderopvang heeft minste last van vraaguitval

11-04-2013

Gastouders hebben te maken met vraaguitval, maar minder dan in de dagopvang en buitenschoolse opvang. Toch blijft het percentage gastouders dat in het eerste kwartaal van 2013 met vraaguitval te maken had groot: bijna zestig procent. Dit blijkt uit de enquête van Brancheorganisatie Kinderopvang onder haar leden.

Gastouderopvang heeft minste last van vraaguitval

Foto: ANP Photo, Marcel Antonisse

De grootste vraaguitval is te zien in kinderdagverblijven. Daar heeft 85 procent van de ondernemers te maken met een flinke daling van het aantal gebruikers, soms wel tot twintig procent. In de buitenschoolse opvang heeft ook nog eens 75 procent te maken met vraaguitval.

Minder uren   Met vraaguitval wordt in de enquête bedoeld: afname van het aantal uren en niet het aantal kinderen op de groep. Gastouders scoren hierin negatief, maar de afname bleef in de gastouderopvang wel het kleinst: vijf procent tegenover zeven procent op de bso en negen procent op het kinderdagverblijf.

Wachtlijsten Opvallend is, dat gastouderopvang ondanks de kleinste daling de minste wachtlijsten heeft. Slechts zeven procent van de gastouders heeft nog een wachtlijst. In de buitenschoolse opvang geldt dit voor vijftien procent en in de kinderdagopvang is dit zelfs voor twintig procent van de locaties het geval. In de gastouderopvang heeft maar liefst 93 procent  van de gastouders direct plek voor een kind.

Oorzaak en gevolg   De vraaguitval in de gastouderopvang wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, maar vooral door de verhoging van de bijdrage voor kinderopvang en het verlies van werk van ouders. Beide oorzaken zijn goed voor zo’n veertig procent. Ook de gevolgen van vraaguitval zijn gelijkmatig verdeeld. Ouders kiezen voor minder dagen, zeggen de gastouderopvang helemaal op, of beginnen er niet aan. Maar geen van deze opties springt er echt uit.

Andere cijfers   De resultaten uit de enquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang staan haaks op eerdere cijfers van het ministerie uit september 2012. Daaruit bleek dat gastouderopvang in 2012 afnam met zes procent, tegenover vier procent in kinderdagverblijven en één procent in de bso. Het lijkt nu of de gastouderopvang vergeleken met de andere opvangvormen het meest is gestabliseerd.

 

© 2020 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar