Contactgegevens

Amira Children
Langerakbaan 145
3544 PE Utrecht
Tel. 030-241 67 27
Fax. 030-241 67 37
info@amirachildren.nl

Voorlopige uurtarieven 2014 bekend

10-06-2013

De uurtarieven voor de kinderopvang worden per 1 januari 2014 geïndexeerd. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken aangekondigd. Ook de toetsinginkomens van ouders in de kinderopvangtoeslagtabel worden voor 2014 aangepast met 2,01 procent.

Voorlopige uurtarieven 2014 bekend

Foto: ANP Photo

De indexering van de uurtarieven bestaan uit twee delen. Het eerste deel is een correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 procent. Voor 2014 is de reguliere indexatie vastgesteld op 2,66 procent.

Uurtarieven 2014   Voor de maximale uurtarieven betekent dit, dat de dagopvang stijgt van € 6,46 naar € 6,70, de buitenschoolse opvang gaat van € 6,02 naar € 6,25 en het uurtarief voor de gastouderopvang stijgt van € 5,17 naar € 5,37 in 2014. Dit is het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.

Inkomen ouders   Het inkomen van ouders wordt ook geïndexeerd in 2014. Dit bedraagt 2,01 procent. Het besluit over de uurtarieven voor 2014 is nog niet formeel. Dit zal waarschijnlijk worden vastgelegd in een aparte ministeriële regeling die in oktober 2013 wordt verwacht. De tarieven kunnen nog veranderen als het kabinet besluit voor 2014 opnieuw te bezuinigen op de kinderopvangtoeslag. In zijn brief meldde minister Asscher dat de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2014 vooralsnog gelijk zullen zijn aan die in 2013.

© 2020 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar