Contactgegevens

Amira Children
Langerakbaan 145
3544 PE Utrecht
Tel. 030-241 67 27
Fax. 030-241 67 37
info@amirachildren.nl

Kinderen straks minder goed voorbereid op groep

01-06-2013

In het tweede kwartaal van 2013 zijn 40.00 kinderen minder vaak of helemaal niet naar de kinderopvang gegaan. Brancheorganisatie Kinderopvang vreest voor de startpositie van vierjarigen in groep eén.

'Kinderen straks minder goed voorbereid op groep 1'

Foto: ANP Photo

Brancheorganisatie Kinderopvang hield een enquête onder 460 leden over vraaguitval in het tweede kwartaal van 2013. Ruim driekwart van de ondernemers in dagopvang en buitenschoolse opvang heeft in dit kwartaal te maken gehad met vraaguitval. Kinderdagverblijven merken dit vaker (80 procent) dan bso’s (70 procent).

Na de zomer   Enigszins gunstig, is dat de vraaguitval in het eerste kwartaal van 2013 iets groter leek dan in het tweede kwartaal. Maar de verwachting is dat er na de zomer opnieuw een sterke vermindering in de vraag te zien zal zijn. Ouders gaan in de zomervakantie opnieuw bekijken of en hoeveel kinderopvang ze in de tweede helft van 2013 willen afnemen.

Overgang basisonderwijs   De Brancheorganisatie concludeert dat de kinderopvang, die zo hard werkt aan pedagogische kwaliteit, kapot wordt bezuinigd. Veel kinderen ontwikkelen zich in de kinderopvang op het gebied van taal en sociale vaardigheden waardoor zij beter presteren in groep één van het basisonderwijs. Lex Staal van de Brancheorganisatie: ‘Deze goede startpositie wordt steeds meer kinderen nu  ontnomen. De winst die basisscholen merken, wordt teniet gedaan. Nederland dreigt daarmee achterop te raken bij de ons omringende landen, waar juist ondanks de crisis extra in de kinderopvang wordt geïnvesteerd.’

Vraaguitval   Vooral achterstandswijken en plattelandsregio’s kampen met een gebrek aan kinderopvangaanbod. Zowel in de dagopvang als de bso zijn de bezuinigingen een even grote oorzaak voor vraaguitval als werkloosheid van ouders. Kinderdagverblijven merken daarnaast dat de concurrentie van peuterspeelzalen is toegenomen. In de buitenschoolse opvang wordt 5 procent van de vraaguitval geweten aan een toename van aanbod van naschoolse activiteiten door scholen.

Korte termijn   Staal: ‘Als straks de vraag naar kinderopvang weer toeneemt, zal het veel geld kosten de sector opnieuw op te bouwen. Je reinste kapitaalvernietiging. Dit kabinet kijkt teveel naar de korte termijn’.

© 2020 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar