Wie zijn wij?

Gastouderbureau Amira Children te Utrecht heeft zich als gastouderbureau de ambitie gesteld om professionele en kwalitatieve begeleiding en opvang te leveren aan gastouders en vraagouders. Kwaliteit is sinds de oprichting 10 jaar geleden een drijfveer voor de organisatie waar alle medewerkers bewust van zijn. Met deze gedachte is het Gastouderbureau Amira Children gelukt om de organisatie op zowel beleidsvlak als operationeel vlak tot een hoog volwassenheidsniveau te laten komen.

Landelijk behoort Gastouderbureau Amira Children bij de gastouderbureaus, die boven de minimale eisen scoren. De positieve reacties en opbouwende kritiek van toezichthoudende instanties hebben tevens bijgedragen aan het succes van de organisatie.

In de organisatie zijn maatregelen ingesteld waarmee informatie uit de feedback van de ouder, interactie met de toezichthouder en het bijhouden van actuele ontwikkelingen via belangenorganisaties op adequate wijze verzameld en verwerkt worden. Gastouderbureau Amira Children gebruikt voor de registratie van deze informatie een geautomatiseerd informatiesysteem waar tevens cliëntgerichte dossierinformatie in verwerkt wordt. In het informatiesysteem worden onder andere data van bezoeken geregistreerd en vindt er een verslaglegging plaats van bijvoorbeeld afspraken die gemaakt zijn met de gast- en vraagouder. Hiernaast wordt het pedagogisch handelen in het dossier specifiek vastgelegd. Op deze wijze onderscheidt Gastouderbureau Amira Children zich flink op een professionele manier doordat tijdig en efficiënt geacteerd kan worden op ontwikkelingen bij de ouder en in de branche.

Gastouderbureau Amira Children is een onderneming met ook kennis van reguliere administratieve zaken waaronder belastingtechnische zaken. De consulenten zijn deskundig op dit gebied en hebben ruimschoots ervaring opgedaan bij talloze gezinssituaties. Amira Children biedt daarom ook veel begeleiding in de administratieve zaken waar gastouders mee te maken krijgen. Op deze wijze kan Amira Children pragmatische oplossingen aandragen voor zowel de gastouder als de vraagouder.

Amira Children blijft er te allen tijde op toezien dat gekwalificeerd gastouders ingezet worden waarmee verantwoorde opvang mogelijk kan worden gemaakt! Bent u op zoek naar een gastouder in Utrecht en u wenst gebruik te maken van gastouderopvang, neem dan contact op met gastouderbureau Amira Children.

 

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens de inspectie kan geconcludeerd worden dat de ambitie om gastouderbureau Amira Children op een proffesionele manier op de kaart te zetten, zijn vruchten heeft afgeworpen. De houders streven naar een hoge mate van kwaliteit en sparen kosten nog moeite om dit bewerkstelligen. De organisatie is transparant en gastouders worden actief ondersteund om optimale opvang te kunnen bieden.

– Inspectie GG&GD Utrecht –

© 2019 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar