Wat is gastouderopvang?

In plaats van het wel bekende kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, kunt u ook kiezen voor een andere vorm van opvang, namelijk gastouderopvang. Dit is een kleinschalige en persoonlijke vorm van opvang in een huiselijke sfeer. Hier worden kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar opgevangen. Het is kleinschalig zodat ieder kind de volledige aandacht en zorg krijgt die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is gastouderopvang momenteel de voordeligste vorm van kinderopvang.

Iedereen die boven de 18 jaar is en gastouderouder wil worden, draagt de zorg voor het kind van een ander. De opvang varieert van enkele uren per dag tot hele dagen. Vraag- en gastouders komen zelf overeen wat de plek van opvang en opvangtijden zijn. Over het algemeen vindt de opvang plaats bij de gastouder thuis.

Een gastouder heeft niet meer dan zes kinderen tegelijk onder haar/zijn hoede, inclusief de eigen kinderen. Alleen eigen kinderen onder de 10 jaar worden hierbij meegeteld. De verdeling ziet er als volgt uit:

  • maximaal 6 kinderen jonger dan dertien jaar, waarvan;
  • maximaal 5 kinderen jonger dan vijf jaar, waarvan;
  • maximaal 4 kinderen jonger dan twee jaar, waarvan;
  • maximaal 2 kinderen jonger dan één jaar. 

 

De opvang moet voldoen aan wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Tijdens de opvang moet een pedagogisch beleid gevolgd worden. Het kind wordt niet slechts opgevangen en opgevoed, maar krijgt ook alle nodige aandacht, liefde en respect.

Regelmatig worden de gastouders hiervoor bij gastouderbureau Amira Children bijgeschoold. Er worden verschillende thema-avonden voor gastouders georganiseerd. Het onderwerp is meestal van opvoedkundige aard, waarbij we altijd kijken naar de actualiteit. Hier wordt ook veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen om de deskundigheid te bevorderen. Denk aan omgaan met de ouders en de kinderen, EHBO voor kinderen en Risico-inventarisatie.

Bent u op zoek naar een gastouder in Utrecht en u wenst gebruik te maken van gastouderopvang, neem dan contact op met gastouderbureau Amira Children.

© 2019 Amira Children | info@amirachildren.nl | Sitemap | Disclaimer | Algemene Voorwaarden | Google+ Ontwerp & Realisatie: Timaar